m.InfoPage.pl » Moje porady dla ludzi z netu » wersja mobilna.

Powrot do strony glownej m.InfoPage.pl | Wszystkie artykuly - lista


Formularz kontaktowy w php na Twojej stronie.

Data dodania: 2009-04-21 12:21:46

Mail to takie fajne urządzenie. Dzięki niemu można komunikować się z innymi użytkownikami globalnej sieci nie wychodząc z domu. Wystarczy wprowadzić adres odbiorcy, tytuł wiadomości i jej treść. Na końcu należy kliknąć klawisz: "wyślij". W tym momencie wiadomość jest dostarczona na adres odbiorcy. Spotykam bardzo dużo stron z zaimplementowanym formularzem kontaktowym, więc pomyślałem, że wyszukam przykładowy formularz i umieszczę go na moim blogu.
UWAGA! Jest to formularz, któr nie posiada zabezpieczeń! jeśli się zdecydujesz na użytkowanie tego formularz, to radzę, abyś poprawił bezpieczeństwo, sprawdzając dane wprowadzane przez użytkoweników formularza! Przejrzałem kilka i wybrałem najprostszy:
<?php if(empty($_POST['submit'])){ ?> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <form action="adres_formularza.php" method="post"> <tr><td class="dane">imię:</td> <td><input type="text" name="imienazwisko" style="width:300px;"/></td> </tr><tr> <td class="dane">e-mail:</td> <td><input type="text" name="email" style="width:300px;"/></td> </tr><tr> <td class="dane">treść<br>wiadomości:&nbsp;</td> <td><textarea name="trescwiadomosci" style="height:150px;width:300px;"></textarea></td> </tr><tr> <td>&nbsp;</td> <td><input type="submit" name="submit" value="wyślij maila"/></td> </form></tr> </table> <?php }elseif(!empty($_POST['imienazwisko']) && !empty($_POST['email']) && !empty($_POST['trescwiadomosci'])){ /* Funkcja sprawdzająca poprawność E-Maila */ function SprawdzEmail($email) { if (!eregi("^[_.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+.)+[a-z]{2,4}$" , $email)){ return false; } return true; } if(SprawdzEmail($_POST['email'])){ /* Tworzymy szkielet wysyłanej wiadomości */ $adresemail="adres@mailowy.pl"; $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $host=gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']); $wiadomosc="Od: $_POST[imienazwisko] ($_POST[email])\nIP: $ip, HOST: $host\n\n$_POST[trescwiadomosci]"; $nadawca="From: $_POST[email]"; @mail($adresemail, "Formularz kontaktowy", "$wiadomosc", "$nadawca") or die('Formularz nie został wysłany'); echo "Dziękuję, mail został wysłany."; }else{ echo "Wprowadzony adres e-mail jest niepoprawny"; } }else{ echo "Wypełnij wszystkie pola formularza"; } ?>
Plik do pobrania: tu. Proszę zmienić jego nazwę na np.: "kontakt.php". W miejsce: "adres@mailowy.pl" należy wpisać adres mailowy, na który mają być dostarczane maile od użytkowników. W miejsce: "<form action="adres_formularza.php" method="post">" należy wpisać nazwę tego formularza na przykład kontakt.php. Miłego mailowania :)

Powrot do strony glownej m.InfoPage.pl | Wszystkie artykuly - lista


Serwis: m.infopage.pl ma charakter edukacyjny. Bardzo prosze nie kopiowac zawartosci mojego serwisu.